Մենք տրամադրում ենք քեյթրինգի ծառայություններ ամբողջ Հայաստանի տարածքում: Քեյթրինգը յուրահատուկ "շարժական ռեստորան" է, որը հնարավորություն է տալիս միջոցառում կազմակերպել կոնկրետ վայրում և ճիշտ պահին:


  Արիես Քեյթրինգ Սերվիսը տարեցտարի ընդլայնվում է և ներկայումս ունի լանչ-հոլլերի ցանց:

Մանրամասն տեղեկությունների համար այցելեք www.aries.am